מעריב, יונית נעמן 02/03/2009Nrg

ראיון עם קטי של ההצגת יחיד על ההצגה: שד הצהריים

מעריב ראיון עם קטי רויטמן

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>